Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

5775 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om dragehode som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-517 Ekstern lenke § 23
Forskrift om dverggås som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-518 Ekstern lenke § 23
Forskrift om dvergålegras som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-22-546 Ekstern lenke § 23
Forskrift om elfenbenslav som prioritert art https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-04-2613 Ekstern lenke § 23
Forskrift om elvesandjeger som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-519 Ekstern lenke § 23
Forskrift om eremitt som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-520 Ekstern lenke § 23
Forskrift om fjellrev som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-01-23-60 Ekstern lenke § 23
Forskrift om forvaltning av rovvilt http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242 Ekstern lenke § 17
Forskrift om fredning av masimjelt og purpurkarse http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-02-25-512 Ekstern lenke § 77
Forskrift om fredning av mistelteinen http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1976-10-29-3763 Ekstern lenke § 77