Hopp til innholdet

Søkeresultat

3285 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Langvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-416
Forskrift om vern av Langø Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-841
Forskrift om vern av Langøya LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-802
Forskrift om vern av Langøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-27
Forskrift om vern av Langøyvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1245
Forskrift om vern av Langåra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-671
Forskrift om vern av Langåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2058
Forskrift om vern av Langåskjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1100
Forskrift om vern av Lapphullet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3
Forskrift om vern av Larshullet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3