Hopp til innholdet

Søkeresultat

3271 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Langåra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-671
Forskrift om vern av Langåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2058
Forskrift om vern av Langåskjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1100
Forskrift om vern av Lapphullet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3
Forskrift om vern av Larshullet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3
Forskrift om vern av Larvik bøkeskog Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-21
Forskrift om vern av Latharimoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1502
Forskrift om vern av Laugen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1006
Forskrift om vern av Lauglolia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-975
Forskrift om vern av Laukvikøyene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1440