Hopp til innholdet

Søkeresultat

3285 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Orrevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1278
Forskrift om vern av Orrhanemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-854
Forskrift om vern av Orsjømyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1654
Forskrift om vern av Orskjera Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-878
Forskrift om vern av Osdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1394
Forskrift om vern av Osdalssjøhøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1549
Forskrift om vern av Osen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-410
Forskrift om vern av Osen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1231
Forskrift om vern av Osen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1378
Forskrift om vern av Osen/Sandværet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1437