Hopp til innholdet

Søkeresultat

3271 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Ottem Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-846
Forskrift om vern av Otterstad Naturminne
Forskrift om vern av Otterstadstølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1435
Forskrift om vern av Otterøy og Hestholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-254
Forskrift om vern av Oust Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1544
Forskrift om vern av Ovdalsdasvarri Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1640
Forskrift om vern av Padda Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-684
Forskrift om vern av Paradisbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-678
Forskrift om vern av Paradisbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-539
Forskrift om vern av Paradiskollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-972