Hopp til innholdet

Søkeresultat

3285 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Oust Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1544
Forskrift om vern av Ovdalsdasvarri Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1640
Forskrift om vern av Padda Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-684
Forskrift om vern av Paradisbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-678
Forskrift om vern av Paradisbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-539
Forskrift om vern av Paradiskollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-972
Forskrift om vern av Pasvik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-10-15-989
Forskrift om vern av Paulen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-884
Forskrift om vern av Perholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-274
Forskrift om vern av Persfjorden-Syltefjorden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-12-08-1386