Hopp til innholdet

Søkeresultat

3271 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrifter om fredning for sibirstjerne http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1981-10-02-8783 § 77