Hopp til innholdet

Sak

Iverksetting av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i Midtre Gauldal kommune 2018

Vedtak

Iverksetting av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i Midtre Gauldal kommune 2018

 

Vedtak

Fornyelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Holtålen og Midtre Gauldal kommuner

 

Vedtak

Fornyelse av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i Holtålen, Midtre Gauldal og Selbu kommuner 2018

 

Vedtak

Fornyelse av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i Holtålen, Midtre Gauldal og Selbu kommuner 2018

 

Vedtak

Utvidelse av fellingsområde for iverksatt tillatelse til felling av 1 bjørn - Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal kommuner

 

Vedtak

Fornyelse av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i deler av Holtålen, Midtre Gauldal, Tydal og Selbu kommuner 2018

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse på 1 bjørn i deler av Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal kommuner 2018

 

Vedtak

Fornyelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal kommuner

 

Vedtak

Fornyelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner

 

Vedtak

Utvidelse av fellingsområde for iverksatt tillatelse til felling av 1 bjørn - Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal kommuner

 

Vedtak

Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 bjørn i deler av Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal

 

Vedtak

Iverksetting av fellingstillatelse på 1 bjørn - Selbu kommune

 

Vedtak

Iverksetting av fellingstillatelse på 1 bjørn - Selbu, Tydal, Holtålen og Midtre Gauldal

 

Vedtak

Avgjørelse av klage på vedtak om skadefelling av bjørn i Holtålen og Midtre Gauldal kommuner