Hopp til innholdet

Sak

Tillatelse til å fly drone for å fotografere og kartlegge antall hekkende par av hettemåke, samt hekkesuksess, i flere verneområder i Oslo og Viken

Vedtak

Tillatelse til å fly drone for å fotografere og kartlegge antall hekkende par av hettemåke, samt hekkesuksess, i flere verneområder i Oslo og Viken