Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Etablering av flere vinduer på hytte - Persfrjoden - Syltefjorden landskapsvernområde

Vedtak

Dispensasjon til etablering av flere vindu på hytte i Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde