Hopp til innholdet

Sak

Turorienteringsposter i Gaupesteinmarka naturreservat - Trolldalen naturreservat - Svartskog landskapsvernområde - Nordre Pollen naturreservat i 2024 - Nordre Follo orientering

Vedtak

Tillatelse til turorienteringsposter i Gaupesteinmarka naturreservat - Trolldalen naturreservat - Svartskog landskapsvernområde - Nordre Pollen naturreservat i 2024 - Nordre Follo orientering