Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

otorferdsel i SVR - Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde - Bygland 3/4 - snøskuter

Vedtak

Delvis innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Gnr 3, bnr. 4. Bygland kommune

 

Vedtak

Innvilga - revidert løyve - motorferdsel i SVR - Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde - Bygland 3/4 - snøskuter