Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Byggetiltak og adkomstvei - Langø 5 - Langø landskapsvernområde

Vedtak

Tillatelse til byggetiltak og etablering av adkomstvei til Langø 5 i Langø landskapsvernområde