Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Dispensasjon til kjøring med snøskuter for frakt av ved til Gammelhuset på eiendom 57-8 i Skipsfjord landskapsvernområde, Karlsøy kommune 24-03-2017 Fylkesmannen i Troms
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøscooter for nødvendig transport av utstyr til båtplass ved Geavdnjajavri  22-03-2017 Rohkunborri nasjonalparkstyre
Kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i rovviltregion 4 og 5 i 2016/2017 - ny kvote 22-03-2017 Miljødirektoratet