Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til transport av ved og utstyr til egen seter i Soknedal statsallmenning – Midtre Gauldal kommune - delegert vedtak 20/2017 27-02-2017 Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til utkjøring av saltsteiner t.o.m. vintersesongen 2019/20 - Soknedal beitelag - Midtre Gauldal kommune - delegert vedtak 22/2017 27-02-2017 Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Sylan landskapsvernområde - tillatelse til transport med snøscooter til Storerikvollen - retting - 27-02-2017 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan