Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Hynna naturreservat - dispensasjon - bruk av drone i forbindelse med restaureringsprosjekt 28-09-2021 Statsforvalteren i Innlandet
Dispensasjon for bruk av helikopter for samling til slakteuttak - Trollheimen landskapsvernområde 27-09-2021 Verneområdestyret for Trollheimen
Tillatelse til etablering av klopper, lavflygning og landingstillatelse i Anda naturreservat i Øksnes kommune  27-09-2021 Statsforvalteren i Nordland