Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i 2022-2023_Rovviltregion 2 Sør-Norge 11-08-2022 Rovviltnemnd 2
Jotunheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel - 2022 - Transport i samband skadefelling jerv - Vågå kommune 10-08-2022 Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - Myldingi NR - dispensasjon - kommunene Sel, Nord-Fron og Sør-Fron motorferdsel, bruk av løs hund (spisshund) og viltkamera ved skadefellingsforsøk på jerv 10-08-2022 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre