Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel - 2023 - 2026 - snødekt mark - Himmelsjøen - Horta - Dambua - Halasjøen - Strandsameiet 02-12-2022 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
Tillatelse til å overføre svart soldatflue (Hermetia illucens) 02-12-2022 Miljødirektoratet
Løyve til oppføring av ny utleigehytte på gnr. 33, bnr. 2 - Halne Fjellstugu i Eidfjord kommune innanfor Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde 02-12-2022 Statsforvalteren i Vestland