Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Dispensasjon til bruk av helikopter for transport av diesel til Vardø fyr i Hornøya og Reinøya naturreservat 27-10-2021 Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknad frå Agder Fylkeskommune om å utsette vinterstenging av veg Brokke - Suleskard  27-10-2021 Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
Pålegg om retting av gravearbeider i Storøysundet-Sælabonn 25-10-2021 Statsforvalteren i Oslo og Viken