Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Delegert sak - Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel snødekt mark - Nordvi seter 23-09-2022 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
Delegert sak - Femundsmarka NP - Femundslia LVO - dispensasjon - utfrakting av felt elg og kjøring på vei til Svukuriset - 2022-2025 - Femundsmarka sør 23-09-2022 Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde
Dispensasjon til uttransport av felt elg og hjort fra Tangvolla naturreservat Selbu 23-09-2022 Statsforvalteren i Trøndelag