Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Tillatelse til turorienteringsposter i Gaupesteinmarka naturreservat - Trolldalen naturreservat - Svartskog landskapsvernområde - Nordre Pollen naturreservat i 2024 - Nordre Follo orientering 08-12-2023 Statsforvalteren i Oslo og Viken
Delvis innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Gnr 3, bnr. 4. Bygland kommune 08-12-2023 Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
Tillatelse til byggetiltak og etablering av adkomstvei til Langø 5 i Langø landskapsvernområde 08-12-2023 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark