Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Junkerdal nasjonalpark - Ekstraturer med snøskuter i forbindelse utfrakt av søppel og innfrakt av ved, materiell og utstyr - Beritvatnet 12-04-2021 Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Røykenvika fuglefredningsområde - Tillatelse til montering av el-ferja Randsfjordferja Elrond 12-04-2021 Statsforvalteren i Innlandet
Tillatelse til å fly drone for å fotografere og kartlegge antall hekkende par av hettemåke, samt hekkesuksess, i flere verneområder i Oslo og Viken 12-04-2021 Statsforvalteren i Oslo og Viken