Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Dispensasjon for bruk av barmarkskjøretøy og luftfartøy - Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt Vedtak Jillen 22-05-2018 Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre
Delegert vedtak - Dispensasjon - Espedalen landskapsvernområde - Treningsfelt for elghund - Statskog SF 22-05-2018 Langsua nasjonalparkstyre
Felling av trær i Fulevikbukta naturreservat, dispensasjon 18-05-2018 Fylkesmannen i Østfold