Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Utladalen LVO - Dispensasjon - Motorferdsel - 2024 - Transport av materialar og utstyr på Vettisvegen - DNT Oslo og Omegn 16-05-2024 Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen
Vedtak om kvoter og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i 2024/2025 i rovviltregion 2 16-05-2024 Rovviltnemnd 2
Avslag på søknad om ferdsel med hundespann i Rohkunborri nasjonalpark 16-05-2024 Rohkunborri nasjonalparkstyre